RIKX Investeren

In het kader van de pilot Rikx, wil Talentfabriek010 financiering zoeken voor 20-25 deelnemers die op twee verschillende momenten, met een entree-startopleiding (MBO-1)  een opleiding zijn beginnen bij het startcollege van Zadkine. Wij vragen voor deze deelnemers een financiële bijdrage voor de kosten van de opleiding en de boeken. 

Gedurende een jaar gaan deze deelnemers één dag in de week naar school en volgen zij 41 weken lang 16 uur per week een praktijkstage in één van de wijkondernemingen van Talentfabriek010. Aan het eind van de entreeopleiding krijgen de deelnemers een diploma en een advies om door te stromen naar een vervolgopleiding of werk.


Dromen over de toekomst

Talentfabriek010

0
1750
850

RIKX toegezegd

536

minimaal nodig voor start

-
Nog geen RIKX code? Vraag deze dan hier aan
Na het verzenden van het formulier hoort u binnen 48 uur of de door u aangegeven RIKX ook daadwerkelijk worden toegewezen.