EN

Opscholen! 30 deelnemers naar school

Talentfabriek010 is een coöperatie van sociale ondernemingen. Onze doelstelling is zoveel mogelijk Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden om een plek te hebben buitenshuis waar ze gewaardeerd worden en aan hun ontwikkeling kunnen werken. We richten ons op de doelgroep Rotterdammers die nog nooit eerder hebben gewerkt, geen (in Nederland erkende) diploma’s hebben en de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Het is een doelgroep Rotterdammers die al zolang in de bijstand zit, dat de gemeente hen niet kansrijk acht om ooit nog aan het werk te komen en geen aanbod van werktrajecten en opleidingen biedt. Door mensen kennis te laten maken met alle mogelijkheden van de wijkondernemingen en succeservaringen te creëren, stimuleren we mensen om hun grenzen te verleggen, doelen te stellen en ook een beetje te dromen over wat ze ermee willen doen, want: als je droomt, dan heb je een toekomst! 


Projectomschrijving

De titel Opsholen! is een samenvoeging van de woorden opschalen en scholen: wij willen meer! Wij denken dat het mogelijk is om structureel jaarlijks meer deelnemers te laten starten aan een opleiding. Hier is behoefte aan: elk jaar worden wij door meer mensen benaderd die gebruik willen maken van ons aanbod. De kans om een opleiding te gaan volgen via één van de wijkateliers van Talentfabriek010 is voor hen vaak de enige manier om nog uit hun situatie te komen en een maatschappelijke positie te verwerven. 

Met Opscholen! willen wij komend jaar 30 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een MBO opleiding laten volgen met een stageplek bij één van de wijkondernemingen van Talentfabriek010. De afgelopen jaren is gebleken dat voor meer dan de helft van de deelnemers de MBO-1 opleiding een opstapje is geweest naar een vervolgopleiding en werk. Degene die niet doorstroomden hebben zich verder ontwikkeld in het vrijwilligerswerk.Van iedereen is de maatschappelijke participatie vergroot. 

Aantal Rikx

804 Rikx
0
2339

minimaal nodig voor start

592

Downloads

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden downloaden.

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Onderwijs

Zorg

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie


Talentfabriek010 | Afgerond

Talentfabriek010

  • 01-10-2021
  • 12 maanden