EN

Roffazorg: Kansen voor gemotiveerde zorgmedewerkers

Talentfabriek010 biedt Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich te ontwikkelen en gewaardeerd te worden. In samenwerking met Zadkine bieden we deelnemers de mogelijkheid om een MBO-1 opleiding te volgen in assistent dienstverlening en zorg. Ons doel is om op talent te sturen en mensen de kans te geven hun mogelijkheden te benutten. Tot nu toe hebben al meer dan 100 deelnemers bij ons een diploma behaald.

  • Aantal deelnemers: 20
  • Deelnemers: inwoners uit Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Methode: opleiding; betaald werk
  • Sector: zorg

Projectomschrijving

Roffazorg: Kansen voor gemotiveerde zorgmedewerkers

Roffazorg, in samenwerking met Talentfabriek010, biedt gemotiveerde volwassenen met ervaring in zorgtaken de mogelijkheid om aan de slag te gaan in de zorgsector. De deelnemers krijgen een entree start-traject aangeboden, waarbij ze één dag naar school gaan en twee dagen per week stage lopen bij wijkondernemingen van Talentfabriek010.

Wat is het doel?

Veel deelnemers willen graag werken in faciliterende taken in de zorg, zoals schoonmaken, koken en het ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Hoewel de stap naar een niveau 2 opleiding helpende zorg vaak te groot is, biedt Roffazorg betaalde werkplekken en detachering aan zorgaanbieders. Hierdoor kunnen deelnemers werken aan facilitaire en zorgondersteunende taken binnen de organisaties van zorgaanbieders.

Hoe werkt het?

Roffazorg biedt deelnemers coaching, taalondersteuning en de mogelijkheid om een opleiding helpende zorg te volgen, waarbij Roffazorg de stageplekken verzorgt en Zadkine de opleiding aanbiedt. Daarnaast fungeert Roffazorg als een veilige plek waar deelnemers kunnen terugvallen wanneer ze moeilijkheden ervaren.

Als detacheringsbureau richt Roffazorg zich op mensen die anders geen kans zouden krijgen om in de zorg te werken vanwege de grote stap naar een niveau 2 opleiding helpende zorg en het gebrek aan werkervaring. Door deze opzet voorkomen we dat zorgaanbieders en Roffazorg investeren in mensen die uiteindelijk uitvallen in de zorgsector.

📸 door Michelle Urbiztondo

Aantal Rikx

351 Rikx
351
1449

minimaal nodig voor start

1163

Contact

Meer weten of in contact komen met impact maker Talentfabriek010? Neem dan contact met ons op via info@rikxplatform.nl

Baangarantie


Talentfabriek010 | Afgerond

Talentfabriek010

  • 01-09-2023
  • 12 maanden

351 1449
Op dit moment is investeren niet mogelijk