EN

Roffazorg

Talentfabriek010 is een coöperatie van sociale ondernemingen. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden om een plek te hebben buitenshuis waar ze gewaardeerd worden en aan hun ontwikkeling kunnen werken. Dit is belangrijk omdat meer dan 20.000 Rotterdammers al zolang in de bijstand zitten, dat de gemeente hen niet kansrijk genoeg acht om nog aan het werk te komen en hen daarom geen werktrajecten of opleidingen biedt.

Talentfabriek010 is ontstaan vanuit te behoefte om op talent te sturen in plaats van op de problemen van mensen. Door mensen positief te benaderen op basis van hun talenten, geef je hen de kans om niet hun problemen centraal te stellen, maar juist hun mogelijkheden. Vanuit deze visie bieden wij mensen de kans om een opleiding te gaan volgen. 

Hiervoor werken we samen met Zadkine. Twee maal per jaar start er een klas met Talentfabriek010 deelnemers aan de MBO-1 opleiding assistent dienstverlening en zorg. Ze gaan één dag in de week naar school en lopen 16 uur stage op één van onze locaties. Inmiddels hebben we al meer dan 100 deelnemers op deze manier een diploma kunnen laten halen.

Foto door Michelle Urbiztondo. 

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 20

  • Deelnemers: inwoners uit Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • Methode: opleiding; betaald werk

  • Sector: zorg


Onze deelnemers geven aan in de zorg te willen werken. Hierbij hebben zij vaak de faciliterende taken in de zorg voor ogen: schoonmaken, koken en ondersteunen met alledaagse activiteiten. Het zijn sterk gemotiveerde volwassenen (zowel dames als heren) met vaak ruime ervaring in zorg voor gezin en/of mantelzorg voor ouders of familieleden. 

Binnen de wijkondernemingen krijgen zij een entree start-traject aangeboden (BBL niveau 1 Assistent Dienstverlening en Zorg) waarin ze één dag naar school gaan en twee dagen in de week stage lopen bij de wijkondernemingen van Talentfabriek010. Aan het eind van dit jaar hebben zij ervaring opgedaan met plannen en organiseren, het uitvoeren van eenvoudige taken binnen een team en zijn er bij de meesten voldoende basisvaardigheden opgebouwd om de stap te zetten naar een vervolgopleiding. 

De stap naar een BBL opleiding in de zorg op niveau 2 is echter voor veel van hen te groot, omdat er enerzijds weinig BBL plekken zijn op niveau 2 en omdat de deelnemers op het gebied van taal vaak nog wel extra ondersteuning nodig hebben. Het is bovendien een kwetsbare doelgroep. Er is sprake van sociale isolatie, armoede en dat heeft gevolgen voor de flexibiliteit en mobiliteit. Dus de vraag is: wat kan dan wel? 

Talentfabriek010 heeft ervaring met het bieden van betaalde werkplekken aan deze doelgroep. Met Roffazorg willen we deze ervaring inzetten voor de Rotterdamse zorgaanbieders. Door mensen in dienst te nemen en te detacheren naar de zorgaanbieders nemen wij de zorg en de begeleiding van de werknemers over van de zorgaanbieders en kunnen zorgaanbieders onze mensen inhuren voor facilitaire en zorgondersteunende werkzaamheden binnen hun organisatie. 

Wij bieden de deelnemers coaching, taalondersteuning en waar mogelijk: een opleiding helpende zorg waarvoor Roffazorg de stageplek biedt en de opleiding wordt geboden door Zadkine. Roffazorg bied ook een terugval plek voor de deelnemers wanneer zij het even niet meer bijhouden. Daarmee voorkomen we dat mensen waar de zorgaanbieders en Roffazorg in investeren uitvallen voor de zorg. 

Roffazorg is dus een detacheringsbureau voor mensen die anders geen kans hebben om aan het werk te gaan in de zorg omdat de stap naar een niveau 2 opleiding helpende zorg voor hen nog te groot is en ze geen werkervaring hebben. 

Aantal Rikx

273 Rikx
273
1449

minimaal nodig voor start

1163

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Baangarantie


Talentfabriek010

  • 01-06-2023
  • 12 maanden