EN

Werk mee aan de Energietransitie

In een korte periode kandidaten basis vaardig maken in de energietransitie en daartoe behorende beroepen, waarna de kandidaten uitstromen naar werk.

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 10

  • Deelnemers: inwoners van Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • Methode: opleiding

  • Sector: vakmanschap; bouw; techniek; energietransitie


Wij gaan 10 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden op MBO1 niveau (met praktijkverklaring) en zij stromen aansluitend uit naar betaald werk of opleiding vanaf MBO niveau 2. 

Dit zijn allen kandidaten met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt, ex gedetineerden, statushouders of mensen die reeds lang aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Allen met Multi problematiek en een brede behoefte. 

De kandidaat is ongeveer 12 weken bij ons in opleiding en behaalt aan het eind een certificaat op MBO 1 niveau en zijn VCA diploma. 

Daarnaast worden zij door onze coaches intensief begeleid op werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden, samenwerken, zelfsturend vermogen en ontvangen zij ondersteuning bij lopende problematiek. Zij worden zowel één op één als groepsgewijs begeleid. Onderwerpen die aan bod komen zijn taal, schulden, budgetteren, communicatie vaardigheden, conflict vermijden, werknemersvaardigheden en inzicht in het Nederlandse/Rotterdamse systeem en de hulpinstanties zodat zij in de toekomst zelf hun weg kan vinden. 

Om de slagingskans te vergroten starten de kandidaten de eerste twee weken met een oriëntatiefase waarin ze alle beroepen die wij bieden een paar dagen kunnen uitproberen. Op deze manier kunnen zij de juiste keus maken en kan de leermeester een goede inschatting maken of de kandidaat aanleg heeft voor het wensberoep. 

Door te doen wat je zegt en zegt wat je doet! 

Foto door Michelle Urbiztondo. 

Aantal Rikx

143 Rikx
143
1161

minimaal nodig voor start

1140

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Baangarantie

Hulp bij vinden van werk

Wegnemen belemmeringen

Stimuleren motivatie


De Beroepentuin

  • 01-06-2023
  • 12 maanden