EN

Current 'werkt' aan maatschappelijk rendement!

Current is een uitzendbureau dat commerciële belangen koppelt aan maatschappelijke idealen. Door te werken met het 'one-stop-principe' tracht ze de re-integratie van ex-gedetineerden duurzaam te bevorderen en het meest effectieve re-integratiebedrijf ter reductie van recidive te worden. 

Met deze aanpak draagt Current bij aan een daling van uitkerings- en recidive kosten. De cijfers van het eerste half jaar 2022 laten zien dat er reeds 107 kandidaten succesvol en duurzaam zijn uitgeplaatst!

Foto door Michelle Urbiztondo. 

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 25

  • Deelnemers: inwoners uit Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • Methode: begeleiding; betaald werk

  • Sector: vakmanschap


Hoe ziet het project van CurrentWerkt eruit? Door vroegtijdig mensen vanaf 18 jaar te benaderen. Via P.I.'s, Reclassering, Gemeentes en MBO opleidingen, wordt verkend welke personen mogelijk interesse hebben om deel te nemen aan het Current traject. Deelnemers krijgen bij start allereerst de juiste begeleiding in de vorm van een coach. 

De kracht van onze coaches ligt in het feit dat zij ervaringsdeskundig zijn en weten wat de drempels zijn. Naast coaching, worden er ook opleidingen en trainingen aangeboden. Tijdens deze landingsfase worden de kandidaten aan het werk gesteld in een grote loods waar zij kunnen werken aan hun arbeidsvaardigheden. Op het moment dat de kandidaten arbeidsfit zijn worden zij voorgesteld aan de potentiële werkgevers vanuit het netwerk van CurrentWerkt. Buiten het invullen van de vacatures kunnen de werkgevers zo ook direct hun SROI-verplichting invullen. 

Om het traject van Arbeidsfit worden extra te ondersteunen willen wij met de kandidaten een training digitale vaardigheden vormgeven. Er is momenteel een App CurrentCrew waar er via een platvorm matches gemaakt worden maar de ervaring is dat er bij de meeste kandidaten een weerstand is tegen de digitale loketten die we in de huidige maatschappij nodig hebben om aan onze verlichtingen als Nederlands staatsburger te kunnen voldoen gebruik van moeten maken. Dit begint al bij het aanvragen van een DigiCode. Juist omdat vrijwel alle communicatie digitaal sneller ter beschikking komt willen wij onze kandidaten een basistraining aanbieden. Tegenwoordig is bijna alles digitaal.

• Onze ( trotse ) doelgroep ziet hierdoor door de bomen het bos niet meer. En hun zelfwaarde daalt en boosheid/teleurstelling naar instanties zoals gemeente, belastingdienst groeit enorm. Dit krijgt wij dagelijks te horen. De kloof wordt hierdoor groter. Er vind dus enorme tweedeling plaats! 

• Digi upgraden zorgt ook voor inclusie met als haar voordelen. Rotterdam stond bekend als de stad waar het laagste opkomst stemmers was. Onder onze doelgroep is het wantrouwen naar de overheid het grootst. Veel zaken komen via onze digi upgrade traject beter naar voren in taal die ze eindelijk begrijpen. 

• Wij hebben speciaal een app ontwikkeld waar we veel zaken op plaatsen en waar ook permanente educatie op toegepast kan worden. Zo kunnen wij onze doelgroep informeren maar ook digitaal permanent educatie geven via de app. Door het laagdrempelig te houden denk aan tik tok en Instagram komen zaken nu beter inzichtelijk. 

• Veel vacatures waar wij onze kandidaten voor coachen en klaar voor maken is enige vorm van digitale vaardigheid voor nodig. Denk bv aan een order Picker die vanuit zijn iPad orders dient te pikken. Maar ook iemand die op de bouw zijn voorraad digitaal aan hoofdkantoor moet doorgeven zodat de bevoorrading van grondstoffen en materialen geen vertraging oploopt. 

Kortom een structurele oplossing met grote impact! 

Wij verwachten dat de verandering voor onze kandidaten door dit project met name in het zelfbeeld plaats vindt. Door zelfstandig in staat te zijn je zaken te regelen, maakt dat je weer mee kan doen. Deze zelfstandigheid zal in positieve zin meetbaar zijn in de volgende gebieden: Gezondheid ( zorggebruik). Werknemersvaardigheden (competenties). Arbeidsmarktsituaties (werk, opleiding, uitkering). Financiële situatie (financiële stress). Welzijn (inschrijven, ervaren). Deze vijf gebieden geven samen een goed beeld van de kwaliteit van leven en het effect betreffende de duurzaamheid van de interventie geboden door CurrentWerkt! 

Aantal Rikx

0 Rikx
0
2326

minimaal nodig voor start

977

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Baangarantie

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Inzetten sociaal netwerk


CurrentWerkt!

  • 01-06-2023
  • 3 maanden