EN

De procesversneller die jongeren intensief begeleid


Hotspot hutspot creëert levendige hotspots in de wijken waar buurtbewoners, jong en oud, graag naartoe komen en zinvol bezig kunnen zijn. De hotspots zijn tijdelijke locaties, gevestigd op plekken waar sprake is van leegstand en braakliggende grond. De grondstoen voor de maaltijden zijn voor een groot gedeelte afkomstig uit reststromen. Het gebruik hiervan verhoogt de duurzaamheid van de maaltijden en draagt bij aan een besparing in de productiekosten van de maaltijden, zodat de prijs laag kan blijven. Meerdere avonden per week vervult hotspot hutspot de functie van wijkrestaurant. Onder professionele begeleiding koken de vrijwilligers een betaalbaar en gezond drie-gangen menu dat ze voor € 9,00 serveren aan de gasten in het restaurant. Naast de producten uit de eigen tuin gebruikt de keuken zoveel mogelijk duurzaam geteelde, seizoensgebonden producten uit de regio. Voordat het restaurant opengaat voor de gasten, eten vrijwilligers en kok samen een zelf gekookte, gezonde maaltijd. 


Hotspot hutspot brengt gezonde voeding binnen het bereik van de mensen in de wijk en biedt een laagdrempelige en sociale eetgelegenheid voor mensen die niet gemakkelijk zelf kunnen koken. Dit bevordert de gezondheid van de wijkbewoners, en helpt mensen met een beperking om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De doelgroep van hotspot hutspot met en afstand tot de arbeidsmarkt leert er dat werken leuk is en dat ze daar ook (kleine) successen mee kunnen behalen. Hierdoor ontstaat er een plek waar buurtbewoners, jongeren en tieners elkaar ontmoeten en leren kennen en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van mensen in de wijk vergroot. Hotspot hutspot is bovendien een leerzame en sociaal verrijkende plek voor stagiaires, met name uit praktijkonderwijs op VMBO of MBO niveau 1 en 2. Met hotspot hutspot wordt verloedering en sociale isolatie tegen gegaan en leegstand in de wijk juist benut om een laagdrempelige voorziening aan te bieden. 


Projectomschrijving

De doelgroep van dit project zijn kwetsbare jongeren waarmee hotspot hutspot werkt, die vanwege verschillende redenen uitgevallen zijn. Uit de intake en de dagelijkse begeleiding van de jongeren komen praktische zaken naar voren die het inzetten van oplossingen soms onnodig complex maken, zoals het niet hebben van een adres om een uitkering aan te vragen, het niet hebben van een identiteitskaart, openstaande schulden, etcetera. 


Door middel van Rikx wil hotspot hutspot financiering vinden voor een ‘procesversneller’: een medewerker van hotspot hutspot die de jongere voor een bepaalde periode intensief begeleidt, overzicht krijgt over zijn problemen en inzicht krijgt in de oplossingen. Deze procesversneller kan door intensieve begeleiding in relatief korte tijd overzicht helpen krijgen in de problemen en de jongere ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen, in de juiste volgorde. In sommige gevallen zal een jongere daardoor weer terug naar school kunnen en in andere gevallen leidt het tot een betaalde baan. 


Aantal Rikx

0 Rikx
0
2198

minimaal nodig voor start

929

Downloads

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden downloaden.

Contact

Email: bob@hotspothutspot.nl

Telefoon: 06 518 10 675

Adres: Koningsdam 1, 3011 TN Rotterdam

Onderwijs

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Wegnemen belemmeringen


Hotspot hutspot | Afgerond

Hotspot hutspot

  • 01-01-2020
  • 6 maanden

0 2198
Op dit moment is investeren niet mogelijk