EN

De Bouwerswerkplaats - de plek voor een opleiding in de bouw

Stichting Wij Zijn Rotterdam is een organisatie die zich inzet voor de bevordering van
de werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en sociale cohesie, door middel van het creëren van (leermeester-gezel) werkplaatsen in wijken die extra aandacht kunnen gebruiken binnen de gemeente Rotterdam. 

De opleidingsmogelijkheden worden gecreëerd binnen de Bouwerswerkplaats, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid krijgen een opleiding te volgen in de bouw.

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 24

  • Deelnemers: inwoners van Rotterdam met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

  • Methode: opleiding

  • Sector: vakmanschap; bouw


Er zijn nog steeds veel Rotterdammers die moeite hebben met het vinden van betaald werk. Het hebben van werk geeft niet alleen voldoening, maar bouwt ook aan het zelfvertrouwen, biedt financiële onafhankelijkheid en geeft de gelegenheid dromen te realiseren. Het volgen van een opleiding en de mogelijkheid om uit te stromen naar een echte baan biedt hier perspectief voor een flinke groep Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In Rotterdam wordt altijd gebouwd, grote projecten, kleine projecten, er zijn altijd handjes nodig. Naast nieuwbouw worden veel gebouwen en woningen opgeknapt, verbouwd naar de huidige wensen of naar nieuwe bestemmingen. Wij Zijn Rotterdam werkt met de Bouwerswerkplaats aan een meer betrokken en gezonde samenleving, waarbinnen rekening gehouden wordt met kwetsbare groepen, die anders makkelijk buiten de boot vallen. 

Wij Zijn Rotterdam gelooft in praktisch opleiden omdat grote groepen mensen niet geschikt zijn voor de schoolbanken. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld net nieuw zijn in Nederland, sociaal of laag verstandelijk beperkt zijn, ex-gedetineerd of ex-verslaafd zijn, dak- of thuisloos zijn, of jong zijn met een taakstraf. 

Via het leermeester-gezel-systeem worden deze mensen opgeleid binnen een van de vele disciplines in de bouw. Ze volgen de praktische opleiding gecombineerd met een betaald jaar-contract. Voor sommige deelnemers is het mogelijk om een mbo certificaat te verkrijgen. Alle deelnemers krijgen na het afronden van het jaarcontract in ieder geval een certificaat, als bewijs van inzet, motivatie en verworven skills. Binnen dit traject wordt gewerkt met jobcoaches, die de deelnemers begeleiden in een balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld op het gebied van schuldsanering. Ook worden taaltrainingen verzorgd voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

Men werkt op basis van de Ik-ben-Harrie-methode. Harrie = Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk - de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft. 

De deelnemers krijgen een opleiding, doen werkervaring op, zijn inzetbaar op bouwprojecten en sluiten het traject af met een certificaat. Dit geeft ze in het vervolgtraject meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Foto door Michelle Urbiztondo.

Aantal Rikx

287 Rikx
287
1324

minimaal nodig voor start

814

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie


Stichting Wij Zijn Rotterdam - Bouwerswerkplaats

Stichting Wij Zijn Rotterdam

  • 01-06-2023
  • 12 maanden