Over de organisatie

Stichting Orion is een zorginstelling voor jongeren en volwassenen en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast helpt Orion mensen in eigen huis en organiseert verschillende vormen van dagbesteding aan mensen die niet bij Orion wonen. De cultuur en zorg die Orion biedt vindt zijn inspiratie in de antroposofie. 'Bewustwording van wie je bent', persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en gemeenschapsgevoel staan daarbij voorop. De intra- en extramurale zorg wordt gefinancierd vanuit de WIZ en de WMO. 


Projectomschrijving

Orion voert een in-, door- en uitstroombeleid, gericht op goed werkgeverschap, met als doel voldoende gekwalificeerd personeel te behouden voor de sector. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is er veel aandacht geweest voor de instroom. 

Orion bood en biedt minstens 4 BBL leerwerkplekken aan per jaar. Met als doel de BBL’ers na afronding van de opleiding een baan aan te kunnen bieden. 

1 BBL leerwerkplek wordt hierbij als over realisatie ingebracht in dit RIKX project €16.500,-

Aantal Rikx

0
333
0

RIKX toegezegd

0

minimaal nodig voor start

Contact

Email        info@stichtingorion.com

Telefoonnummer    0180-637203

Adres       Boy Edgarstraat 208, 3069 ZA Rotterdam


BBL traject met baangarantie

Stichting Orion

  • Geplande aanvang24-11-2020
  • Doorlooptijd3 jaar
  • Aantal mensen te bereiken1