EN

Opleiden bij de Bakkerswerkplaats

Wij Zijn Rotterdam zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om werk te hebben, bij voorkeur natuurlijk leuk werk, waar je je goed bij voelt, waar je leert en waarmee je onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Je wordt hierdoor meer onafhankelijk en kansen in de wereld komen dichterbij. 

De Bakkerswerkplaats is een van de twee werkplaatsen waar Stichting Wij Zijn Rotterdam mee werkt om mensen op te leiden in het bakkersvak. Na de opleiding wordt gekeken naar vervolgstappen, een vaste baan bij de Bakkerswerkplaats of ergens anders, of is doorstroming naar een vervolgopleiding mogelijk.

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 10

  • Deelnemers: inwoners van Rotterdam met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

  • Methode: opleiding

  • Sector: vakmanschap; retail

   Wij Zijn Rotterdam en de Bakkerswerkplaats werken op eigen wijze aan een meer betrokken en gezonde samenleving, waarbinnen rekening gehouden wordt met kwetsbare groepen, die anders gemakkelijk buiten de boot vallen. Wij Zijn Rotterdam biedt hiervoor een praktische opleiding, geschikt voor mensen die niet in de schoolbanken passen.

   De opleiding wordt gegeven door middel van het leermeester-gezel-model, als praktische opleiding in het bakkersvak. De opleiding is gericht op 1-op-1 begeleiding, binnen het principe van 70-20-10 (verhouding formeel en informeel leren). De opleiding wordt afgesloten met een startkwalificatie in samenwerking met Zadkine Brood en Banket.

   Er zijn verschillende mogelijkheden om een opleiding te volgen bij de Bakkerswerkplaats:
   1. leerlingbakkers - doorlooptijd tien maanden
   2. werkfit/re-integratie - doorlooptijd vier maanden
   3. stageplaats MBO - doorlooptijd vier maanden

   Jaarlijks worden tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid binnen de Bakkerswerkplaats, waarna ze geholpen worden in het vervolgtraject.

   De leerlingen krijgen de gelegenheid deel te nemen aan het arbeidsproces, omdat ze via deze opleiding de kans vergroten op het vinden van een reguliere baan. Werkgevers krijgen een medewerker aangeboden, die weliswaar enige vorm van beperking heeft (dat kan van alles zijn), maar die wel goed opgeleid en goed gemotiveerd is.

   Foto door Michelle Urbiztondo.

Aantal Rikx

62 Rikx
62
998

minimaal nodig voor start

917

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Baangarantie

Hulp bij vinden van werk

Wegnemen belemmeringen

Stimuleren motivatie


Stichting Wij Zijn Rotterdam - Bakkerswerkplaats

Stichting Wij Zijn Rotterdam

 • 01-06-2023
 • 12 maanden