EN

LeerWerkCentrum Oud Mathenesse Witte Dorp

De Verbindingskamer werkt outreachend: wij hebben geen kantoor, maar zoeken
bewoners in 'kwetsbare wijken' op achter de voordeur. We leggen laagdrempelig
contact met bewoners door huis-aan-huis bloemen uit te delen. 

Door onze onafhankelijke positie openen we deuren die normaal gesloten blijven. We bouwen vertrouwen op, halen (hulp)vragen naar boven, ontdekken talenten, bemiddelen bewoners op maat naar (vrijwilligers)werk, vinden en verbinden actieve bewoners tot een hechte groep die zich in gaan zetten voor hun buurt en verbinden professionals en bewoners met elkaar zodat zij samen doelen en wensen gaan realiseren voor hun wijk. 

We vertalen de praktijk naar beleid en we vertalen het beleid naar de praktijk. Zo zijn we steeds de schakel tussen bewoners en tussen bewoners en professionals. Wij geloven dat ieder mens talenten heeft en de behoefte heeft om mee te doen, gehoord en gezien te worden.

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 20

  • Deelnemers: inwoners uit Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • Methode: begeleiding; opleiding

  • Sector: horeca


In de wijk Oud Mathenesse en het Witte Dorp (Delfshaven) zitten honderden mensen thuis. 60% van de bewoners met een uitkering is lichamelijk of psychisch ziek. Zij zijn (nog) niet in staat om te werken in een vrijwillige of betaalde baan. Zij hebben bijvoorbeeld geen startkwalificatie, zijn chronisch ziek, kampen met psychische problemen, hebben schulden en/of spreken de Nederlandse taal niet goed. 

Deze doelgroep is moeilijk te bereiken. Omdat veel bewoners zichzelf niet kunnen ontworstelen uit hun problematiek, stapelen schulden en problemen zich vaak op achter de voordeur. Het wordt voor deze bewoners steeds moeilijker om wel weer mee te doen in de samenleving. 

Om deze neergaande spiraal te doorbreken, wil De Verbindingskamer, samen met bewoners uit de wijk, een LeerWerkCentrum opzetten: een fysieke, laagdrempelige, veilige en vertrouwde plek in de wijk waar iedere bewoner zich kan ontwikkelen. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen en steeds verder leren. 

Het hart van het LeerWerkcentrum is horeca met een huiselijke sfeer waar iedereen welkom is voor koffie, taart of een gezonde lunch. Een warme plek waar deelnemers kunnen leren en werken. Zaalverhuur, flexplekken, catering en de ontmoetingsruimte zelf zijn allemaal mooie manieren om werkgelegenheid te creëren. Gezien de tekorten in de horeca op de arbeidsmarkt, is dit een mooi startpunt. Deelnemers worden vakkundig begeleid door een sociaal ondernemer met jarenlange ervaring met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een in-house jobcoach. 

Hier kunnen bewoners eerste (horeca)diploma’s halen en leren ze motivationele vaardigheden zoals op tijd komen en worden zij gestimuleerd om eigen initiatief te tonen. Deelnemers kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk in de wijk, een opleiding of betaald werk.

Aantal Rikx

0 Rikx
0
1864

minimaal nodig voor start

1163

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie

Inzetten sociaal netwerk


De Verbindingskamer | Afgerond

De Verbindingskamer

  • 01-06-2023
  • 12 maanden

0 1864
Op dit moment is investeren niet mogelijk