EN

Leerprogramma Zon op het Dak

Wij zijn WijkEnergieWerkt, een sociale onderneming met Rotterdamse roots. We werken hard aan een duurzame toekomst in onze wijk. In woningen en andere gebouwen doen we verschillende energieklussen. Om de warmte binnen te houden, minder elektriciteit te verbruiken en voor duurzame energie. Voor dit laatste leiden we onder andere mensen op tot zonnepaneel monteur. 

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 16

  • Deelnemers: inwoners uit Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • Methode: opleiding; diploma; certificaat

  • Sector: vakmanschap; bouw; energietransitie


Het leerprogramma Zon op het Dak is ontwikkeld in samenwerking met Rotterdam Inclusief en de gecertificeerde monteurs van Ledura.

De modules van het leerprogramma zijn verdeeld in theorie, oefenen op een oefendak en uitvoering van een echte installatie. Tijdens het leerprogramma wordt er gewerkt voor een opdrachtgever, waarmee WijkEnergieWerkt kan betalen voor hun deelname en verrichte werk. Dit kan in de vorm van salaris of een gereedschapsset en werkkleding na afronding van het leerprogramma.

Voor de werving van deelnemers bezoeken we buurthuizen, wijkcentra en andere sociale netwerken rondom het te realiseren zonnedak. Deze daken komen voort uit een samenwerking met Energie voor Rotterdam; het platform voor Rotterdamse Energiecoöperaties. Zij ontwikkelen collectieve zonnedaken in Rotterdam waarbij wij als SROI (Social Return on Investmen) partner meewerken en als onderaannemer van de installateur aan de slag gaan.

Aan het eind van het leerprogramma beschikken de deelnemers over genoeg vaardigheden en kennis om door te stromen naar een baan in de energietransitie. WijkEnergieWerkt begeleidt de deelnemers na afronding met het vinden van een baan door bijvoorbeeld gesprekken te faciliteren met werkgevers in ons netwerk.

Wij hebben tot nu toe 4 zonnedaken geïnstalleerd en zijn overweldigd door het enthousiasme van alle partijen, waaronder natuurlijk vooral de enthousiaste reacties van de deelnemers. Door de huidige energiecrisis is de vraag naar zonnepanelen en monteurs die ze kunnen plaatsen exponentieel gegroeid.

Mede door deze ontwikkelingen groeit WijkEnergieWerkt snel en willen we deze versnelling gebruiken om meer deelnemers in het volgende jaar mee te laten doen. De subsidie van Rikx zal worden gebruikt om het leertraject van 16 deelnemers te vergoeden die begin 2023 van start gaan.

Aantal Rikx

81 Rikx
81
1806

minimaal nodig voor start

1069

Contact

Orlando Coronado Fernández

E: orlando@wijkenergiewerkt.nl 

T: 010 307 1388

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie

Inzetten sociaal netwerk


WijkEnergieWerkt

  • 01-06-2023
  • 4 maanden