EN

Slim verbinden!

Meer mensen mee laten doen. Het is onze missie om betekenisvol te zijn in
afgebakende gebieden met duurzame aanvullende mobiliteit, steeds in samenwerking met lokale (zorg)organisaties, sociale werkvoorzieningen, welzijnsorganisaties en gemeenten. 

DAM Nederland voegt waarde toe door het toevoegen van kleinschalig elektrisch vervoer met re-integratie & opleidingstrajecten voor werkzoekenden. Lokale organisaties brengen hun mobiliteitsvraagstukken bij elkaar om beschikbare capaciteit (kosten)efficiënt te delen. 

DAM Nederland heeft een regierol en exploiteert de samenwerking door het uitnutten van capaciteit in mensen en middelen. Deze unieke mix zorgt naast financieel rendement voor maatschappelijke toegevoegde waarde voor de inwoners van gebieden.


Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 20

  • Deelnemers: 50-plussers die langdurig zonder betaald werk zitten en zijn aangewezen op uitkeringen

  • Methode: begeleiding; betaald werk

  • Sector: personenvervoer; transport; logistiek


Landelijk maar zeker nu ook in Rotterdam is er met het opstarten van het nieuwe schooljaar een probleem in het leerlingenvervoer door een tekort aan chauffeurs. Leerlingenvervoer en ook ander doelgroepenvervoer is een goede eerste stap op de arbeidsmarkt. Met name ouderen voor wie de arbeidsmarkt niet goed werkt is dit een stap met duurzaam baanperspectief.

We hebben hier al sinds 2015 ervaring mee in Zeeland en zouden dit ook graag specifiek voor deze doelgroep in Rotterdam in gaan zetten. We leiden mensen op voor onze partners (werkgevers) in het personenvervoer in de regio.

Aandacht werkt!! Wanneer er oprechte aandacht is voor wat mensen willen en kunnen en men kan dat koppelen aan van werkgevers echt goed begrijpen wat in hun werk van belang is kan vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht worden. 

Het ontwikkeltraject is maatwerk en duurt gemiddeld 6 maanden waarbij mensen via een landingsfase (zonder druk ervaren of personenvervoer bij hen past) en een ontwikkelfase duurzaam doorstromen naar werk bij onze partners in de regio. In Zeeland scoren we 55 tot 60% duurzame uitstroom met deze aanpak sinds 2015. Onze aanpak heeft ook als voorbeeld gediend op het leerwerk-festival van de programmaraad.

Aantal Rikx

8 Rikx
8
1521

minimaal nodig voor start

1116

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Baangarantie

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie


DAM Nederland BV

  • 01-06-2023
  • 12 maanden