EN

DAM Nederland: Duurzame mobiliteit en inclusieve participatie voor betrokken gemeenschappen

DAM Nederland maakt onderdeel uit van de media pakketten campagne van Rikx. Meer lezen over deze campagne en wat dit voor jou kan betekenen? Lees hier meer!

Onze missie bij DAM Nederland is om meer mensen te laten deelnemen aan de samenleving. We doen dit door middel van duurzame aanvullende mobiliteit in specifieke gebieden, in nauwe samenwerking met lokale (zorg)organisaties, sociale werkvoorzieningen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

DAM Nederland voegt waarde toe door kleinschalig elektrisch vervoer te introduceren, gecombineerd met re-integratie- en opleidingstrajecten voor werkzoekenden. Lokale organisaties bundelen hun mobiliteitsbehoeften om efficiënt gebruik te maken van beschikbare capaciteit en kosten te delen.

Als regisseur speelt DAM Nederland een centrale rol in het beheer van deze samenwerking, waarbij de capaciteit van mensen en middelen optimaal benut wordt. Deze unieke combinatie resulteert niet alleen in financieel rendement, maar ook in maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners van de betreffende gebieden.

  • Aantal deelnemers: 20

  • Deelnemers: 50-plussers die langdurig zonder betaald werk zitten en zijn aangewezen op uitkeringen

  • Methode: begeleiding; betaald werk

  • Sector: personenvervoer; transport; logistiek

📸 door Michelle Urbiztondo

Projectomschrijving

DAM Nederland: Duurzame mobiliteit en inclusieve participatie voor betrokken gemeenschappen

Met de start van het nieuwe schooljaar is er landelijk, en vooral in Rotterdam, een probleem ontstaan in het leerlingenvervoer door een tekort aan chauffeurs. Leerlingenvervoer en doelgroepenvervoer bieden echter een goede opstap naar de arbeidsmarkt, vooral voor ouderen die moeite hebben om werk te vinden.

Sinds 2015 hebben we al ervaring opgedaan in Zeeland, en nu willen we dit specifiek inzetten voor deze doelgroep in Rotterdam. We leiden mensen op voor onze partners in het personenvervoer in de regio.

Aandacht is hierbij essentieel! Door oprechte aandacht te hebben voor wat mensen willen en kunnen, en dit te koppelen aan de behoeften van werkgevers, kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Hoe werkt dit?

Ons ontwikkeltraject is maatwerk en duurt gemiddeld 6 maanden. Hierbij doorlopen de deelnemers een landingsfase om te ervaren of personenvervoer bij hen past, gevolgd door een ontwikkelfase waarin ze duurzaam doorstromen naar werk bij onze partners in de regio. In Zeeland hebben we met deze aanpak sinds 2015 een duurzame uitstroom van 55 tot 60% weten te realiseren. Onze aanpak heeft zelfs als voorbeeld gediend op het leerwerk-festival van de programmaraad.

Een Bijzonder Aanbod

Als je meer dan 116 Rikx investeert in DAM Nederland, ontvang je een bijzonder aanbod van impact maker DAM Nederland zelf: "Rotterdam City tour met een kunst TUK of een bakkie perspectief voor een evenement (Koffietuk op locatie)". 

Nieuw bij Rikx: investeer in DAM Nederland BV en ontvang een media pakket!

  1. Klik op “Investeer Rikx” en vul een bedrag naar keuze in. 
  2. Afhankelijk van de hoogte van de investering, valt deze binnen een van de media pakketten.
  3. Vul de contactgegevens in en je ontvangt direct een bevestiging van je aanvraag, wij nemen daarna contact met je op.


Aantal Rikx

108 Rikx
108
1521

minimaal nodig voor start

1116

Contact

Meer weten of in contact komen met impact maker DAM Nederland? Neem dan contact met ons op via info@rikxplatform.nl 

Baangarantie

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie


DAM Nederland BV | Afgerond

DAM Nederland BV

  • 01-01-2024
  • 12 maanden

108 1521
Op dit moment is investeren niet mogelijk