EN

Carriere Coach op het MBO

JINC is een vereniging van bedrijven die zich inzetten om jongeren (die opgroeien in wijken met sociaal-economische achterstand) een goede start op de arbeidsmarkt te geven. In deze wijken zien we 2-3 keer zo hoge werkloosheid tov andere wijken in Rotterdam Rijnmond. 

Samen met bedrijven organiseren wij korte, impactvolle projecten op het gebied van loopbaanoriëntatie en vaardigheden voor werk – op locatie in bedrijven en door mensen uit het bedrijfsleven op school (in het curriculum). Wij besteden extra aandacht aan kansrijke sectoren, zoals de Techniek/Haven, Bouw, Zorg en Food en dragen bij aan het Carrière Start Garantie programma van het NPRZ.

Foto door Michelle Urbiztondo. 

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 45

  • Deelnemers: jongeren zonder startkwalificatie

  • Methode: begeleiding

  • Sector: onderwijs


Het project MBO Carrière Coach is door JINC opgezet om MBO studenten te ondersteunen bij het halen van hun opleiding en bij de overgang van onderwijs naar werk. We willen studenten qua verwachtingen, houding en gedrag beter voorbereiden en motiveren voor hun toekomstige werk: Hoe gaat het er aan toe in de drukke werkpraktijk? Welke keuzes kunnen ze maken? Wat wordt er straks van hen verwacht? Welk gedrag hoort bij werk en welk gedrag niet? Wat moeten ze doen als ze in lastige situaties terechtkomen? 

Het programma is een combinatie van training rond werknemersvaardigheden door een expert trainer en coaching door werknemers uit het werkveld. Het programma is gecentreerd rond thema’s die belangrijk zijn voor de praktijk van werk zoals ‘Kennismaken / Jezelf laten zien’, ‘Wat kom je tegen tijdens je stage’, ‘Kiezen’, en ‘Toekomst’. 

Werkveld coaches worden van tevoren gebrieft en getraind. Ze leren van elkaar middels een gefaciliteerde intervisie aan het eind van elke sessie. Het programma heeft inmiddels 3 keer plaatsgevonden op het MBO (~130 leerlingen) en we willen het graag uitbreiden samen met werkgevers. Zo kunnen studenten beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt en werkgevers de werknemers van de toekomst ontmoeten. 

Aantal Rikx

350 Rikx
350
703

minimaal nodig voor start

456

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie

Inzetten sociaal netwerk


JINC Rotterdam Rijnmond

  • 01-06-2023
  • 5 maanden