EN

Samen sterk: Steun voor leerlingen en moeders in Delfshaven

Team Toekomst bestaat uit een grote groep moeders uit de wijk Delfshaven, die met
elkaar er dag in dag uit voor zorgen dat we samen met de basisscholen en
wijkpartners geen kind uit het oog verliezen en gezin voor gezin zorgen dat de
armoede de wijk uitgaat en al het talent in de wijk bloeit.

  • Aantal deelnemers: 50
  • Deelnemers: moeders en gezinnen in Rotterdamse wijken
  • Methode: begeleiding; betaald werk
  • Sector: onderwijs; zorg

Projectomschrijving

Versterking voor talent: Bouwen aan een toekomst in Delfshaven

Op dit moment werkt Team Toekomst al op 8 van de 24 basisscholen in Delfshaven. Veel andere scholen willen graag meedoen, maar helaas ontbreken de benodigde middelen voor Team Toekomst. Door deel te nemen aan Rikx, kunnen we bij het behalen van voldoende financiering, op een nieuwe basisschool starten met de hulp van een moeder uit de wijk.

Hoe werken wij?

Samen met de basisschool selecteren we kinderen die op dit moment hun talenten nog niet voldoende kunnen laten zien. We bieden gedurende 2 jaar lang ondersteuning aan deze kinderen en hun gezinnen. Het unieke aspect is onze selectiemethode, die geen enkele andere sociale interventie toepast. Samen met de school bekijken we de lijst met kinderen (volgens de AVG-richtlijnen) en starten we alleen met de kinderen die het nodig hebben. Op deze manier raken we geen enkel kind uit het oog.

Samen met de scholen selecteren we de leerlingen die de meeste ondersteuning nodig hebben. We begeleiden hen gedurende 2 jaar via een kindercoachingstraject, zorgen ervoor dat ze lid worden van een naschoolse club en stimuleren de ontwikkeling van hun talenten en sociaal kapitaal.

Wat is het doel?

Ons doel is om het gezin te ondersteunen totdat ze weer zelfstandig in hun kracht staan: ouders die aan het werk zijn en kinderen die zich positief ontwikkelen op school en naschools.

Daarnaast bieden we ook ondersteuning aan de ouders. Met deze vorm van informele zorg slaan we een brug tussen alle beschikbare steun en regelingen enerzijds, en de doelgroep die dit nodig heeft anderzijds. Daarnaast bouwen we aan een sociale infrastructuur in de wijk, waarin omzien naar elkaar weer de norm wordt. Want als we om elkaar geven en delen, is er genoeg voor elk gezin in onze wijk.

Daarnaast kunnen we een moeder uit de wijk helpen haar vrijwilligerswerk om te zetten in een betaalde baan. Dit is een geweldige stap in het versterken van individuen binnen de gemeenschap en het creëren van duurzame kansen.

📸 door Michelle Urbiztondo

Aantal Rikx

128 Rikx
128
2330

minimaal nodig voor start

698

Contact

Meer weten of in contact komen met impact maker Stichting Team Toekomst? Neem dan contact met ons op via info@rikxplatform.nl

Baangarantie

Wegnemen belemmeringen

Inzetten sociaal netwerk


Stichting Team Toekomst

  • 01-09-2023
  • 24 maanden