EN

Ondersteunen van leerlingen en moeders in Delfshaven

Team Toekomst bestaat uit een grote groep moeders uit de wijk Delfshaven, die met
elkaar er dag in dag uit voor zorgen dat we samen met de basisscholen en
wijkpartners geen kind uit het oog verliezen en gezin voor gezin zorgen dat de
armoede de wijk uitgaat en al het talent in de wijk bloeit.

Foto door Michelle Urbiztondo. 

Projectomschrijving

  • Aantal deelnemers: 50

  • Deelnemers: moeders en gezinnen in Rotterdamse wijken

  • Methode: betaald werk; begeleiding

  • Sector: onderwijs; zorg


Team Toekomst werkt nu op 8 van de 24 basisscholen in Delfshaven. Veel basisscholen willen aansluiten, maar Team Toekomst heeft nog niet de middelen. Door met het RIKX-project mee te doen kunnen we starten op een nieuwe basisschool met een moeder uit de wijk. 

Samen met de basisschool selecteren we de kinderen die nu nog onvoldoende hun talenten kunnen laten zien en ondersteunen we de kinderen en de gezinnen vervolgens 2 jaar lang. Dat selecteren is iets unieks, dat geen enkele sociale interventie doet. We nemen met de school de hele lijst met kinderen door (AVG-proof) en starten alleen met de kinderen die het nodig hebben. Zo verliezen we geen kind uit het oog. 

We ondersteunen het gezin tot het gezin weer in haar kracht zit, ouders werken, kinderen zich op school en naschools positief ontwikkelen. 

Samen met de scholen selecteren we de leerlingen die de ondersteuning het hardst nodig hebben, we begeleiden hen 2 jaar lang via een kindercoachingstraject, zorgen dat het kind naschools lid is van een club en zijn of haar talenten en sociaal kapitaal ontwikkelt. 

Daarnaast ondersteunen we de ouders. Via deze vorm van informele zorg slaan we de brug tussen alle steun en regelingen enerzijds en de doelgroep die dat nodig heeft anderzijds. Daarnaast bouwen we aan een sociale infrastructuur in de wijk, waarin omzien naar elkaar weer de norm is: want als we omzien naar elkaar en delen, dan is er genoeg voor ieder gezin in onze wijk. 

Aantal Rikx

54 Rikx
54
2330

minimaal nodig voor start

698

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Baangarantie

Wegnemen belemmeringen

Inzetten sociaal netwerk


Stichting Team Toekomst

  • 01-06-2023
  • 12 maanden