EN

Rugdekking

Stichting Schouders Eronder ondersteunt mensen richting de toekomst door het
ontwikkelen en stimuleren van talenten.

De stichting heeft ten doel:
Het initiëren, ontwikkelen en realiseren van projecten die:

 • het verkennen van interesses en het ontplooien van vaardigheden van mensen;
 • de competenties van mensen om deel te nemen aan een democratische "way of life" in de moderne samenleving, versterken;
 • actieve participatie stimuleren en bijdragen aan het versterken van sociale netwerken; 
 • bijdragen aan het verbeteren en versterken van het sociale klimaat in de (stedelijke) omgeving;
 • bijdragen aan een veiliger omgeving;
 • mensen aan (betaald) werk helpen; c.q.. aan een zinvolle dagbesteding helpen.

Foto door Michelle Urbiztondo. 

Projectomschrijving

 • Aantal deelnemers: 24

 • Deelnemers: jongeren zonder startkwalificatie

 • Methode: opleiding; certificaten

 • Sector: beveiliging; dienstverlening


Rugdekking is een leerwerktraject dat gebruik maakt van de aantrekkingskracht van voetbalclubs om jongeren zonder werk of opleiding nieuw perspectief te bieden en werkfit te maken. Op deze manier komen zij los van de negatieve invloeden van de straat en maken zij uiteindelijk meer kans op een baan of opleiding. 

Hoe? Door de deelnemers in groepsverband (10 - 15 personen) gedurende 12 weken een intensief traject aan te bieden dat leidt tot werk of school. Met als locatie: een voetbalclub. Deelnemers krijgen een opleiding tot steward, facility- of horecamedewerker. Aangevuld met BHV en Verkeersregelaars certificaten die ook erkend zijn. Daar bovenop volgen ze workshops en werken ze aan verschillende competenties. 

Tijdens de (thuis)wedstrijden van de club lopen de deelnemers stage als steward of verkeersregelaar. 

Rugdekking is een bewezen formule. Na pilots in 2014 en 2015 bij Sparta Rotterdam in samenwerking met de Betrokken Spartaan heeft het traject sprongen gemaakt. Momenteel hebben ruim 250 jongeren het (beveiligings-) traject doorlopen bij ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam, FC Dordrecht, NAC Breda en Sparta Rotterdam. 

Vijfenzeventig procent is met diverse certificaten (waaronder BHV) op zak uitgestroomd naar een baan in onder meer de beveiliging of zijn een opleiding gaan volgen. Bovendien zijn veel van hen nog actief als officieel UEFA Steward of verkeersregelaar. En circa vijfenzeventig procent van de deelnemers gaat aan het werk of weer naar school voor een gerichte vervolgopleiding. Ze zijn zelfredzamer door meer ritme, zelfvertrouwen en werkervaring. Hierdoor kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Aantal Rikx

24 Rikx
24
1319

minimaal nodig voor start

924

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Skills ontwikkelen

Wegnemen belemmeringen

Stimuleren motivatie

Inzetten sociaal netwerk


Stichting Schouders Eronder

 • 01-06-2023
 • 6 maanden