EN

45 MBO-studenten een diploma en vervolgstage

JINC is een vereniging van bedrijven die zich inzetten om jongeren een goede start op de arbeidsmarkt te geven. En dan in het bijzonder jongeren die opgroeien in wijken met sociaal-economische achterstand. In deze wijken zien we een 2-3 keer zo hoge werkloosheid dan in andere wijken in Rotterdam Rijnmond. Terwijl veel bedrijven staan te springen om personeel.

Projectomschrijving

Het project MBO Carrière Coach is door JINC opgezet om MBO studenten te ondersteunen bij het halen van hun opleiding en bij de overgang van onderwijs naar werk. We willen studenten qua verwachtingen, houding en gedrag beter voorbereiden en motiveren voor hun toekomstige werk: Hoe gaat het er aan toe in de drukke werkpraktijk? Welke keuzes kunnen ze maken? Wat wordt er straks van hen verwacht? Welk gedrag hoort bij werk en welk gedrag niet? Wat moeten ze doen als ze in lastige situaties terechtkomen?
Werknemers uit het bedrijfsleven worden getraind om te coachen en leren van elkaar via intervisie aan het eind van elke sessie.

Aantal Rikx

608 Rikx
0
1179

minimaal nodig voor start

516

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Onderwijs

Wegnemen belemmeringen

Stimuleren motivatie


JINC

  • 01-10-2021
  • 1 jaar