EN

Driving your own future: 10 vrouwen directiechauffeuse

Stichting Mama heeft als doel om de economische onafhankelijkheid te versterken van vrouwen met een duidelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Deze vrouwen stan aan de zijlijn van de maatschappij en hebben vaak een uitkering.

Het doel van Stichting Mama is om door middel van educatie en het creëren van werkgelegenheid vrouwen (Mama’s) een toekomst te bieden zonder uitkering. Wij streven ernaar om de Mama’s op een waardige manier te laten participeren in werk. Daarmee brengen we hen in contact met de maatschappij – en daarmee uit hun sociale isolement – met als doel ze financieel zelfredzaam te maken.
Stichting Mama ondersteunt vrouwen van alle nationaliteiten die gemotiveerd zijn om niet langer afhankelijk te zijn van een uitkering. We ondersteunen ze in hun zelfontplooiing door een opleiding te bieden en werkgelegenheid te creëren.

Projectomschrijving

Om dit te bereiken biedt Stichting Mama een intensief hoogwaardig educatieprogramma genaamd ‘Driving Your Own Future’. De Mama’s die het educatieprogramma succesvol afronden (en daarmee een volledige taxipas op directieniveau behalen) krijgen een baan aangeboden als directiechauffeuse bij Mama Taxi Mobility of kunnen uitstromen naar andere marktpartijen.

De Rikx-investering zal Stichting Mama gebruiken om 10 dames op te leiden tot directiechauffeuse binnen haar educatieprogramma genaamd: ‘Driving Your Own Future’.

Aantal Rikx

33 Rikx
0
1229

minimaal nodig voor start

1204

Downloads

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden downloaden.

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Onderwijs

Baangarantie

Skills ontwikkelen


Stichting Mama

MamaTaxi

  • 29-09-2022
  • 4 maanden