EN

Al werkend in opleiding tot timmerlied of ijzerwerker

Puik Werkt BV, een dochterbedrijf van Ondernemershuis op Zuid, leidt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt “on the job” op tot vakman in hout of metaal. Dat doen wij door allerlei werk aan te nemen in hout of metaal (denk aan scheepsrenovatie, woningrenovatie en meubels maken en renoveren). Onze zeer ervaren oudere ambachtslieden dragen in een meester-gezel-methode hun kennis over aan een nieuwe generatie timmerlieden en ijzerwerkers. Bij de jongeren is veelal sprake van multiproblematiek, waarbij Puik Werkt hen structuur, begeleiding en een inkomen biedt.

Projectomschrijving

Projectomschrijving:

Puik Werkt wil uitbreiden met de scheepsbouw van pleziervaartuigen. In de scheepsbouw komen timmerwerk en ijzerwerk op een intensieve, multidisciplinaire manier samen. Ieder project en ieder scheepje is maatwerk, waardoor de ambachtsman-in-opleiding voortdurend wordt uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Daarmee levert Puik Werkt allround ambachtslieden op die breed inzetbaar zijn. De scheepscasco’s die Puik Werkt aanschaft zijn de facto scheepswrakken van klassieke schepen die bijzonder arbeidsintensief zijn om op te knappen. Puik Werkt beschikt over de combinatie van expertise en medewerkers om hier een succes van te maken.

Voor het opknappen van de scheepscasco’s zoeken wij financiering via het Rikx-platform. Met de investering worden de arbeidsuren, inzet van materieel en materiaal betaald. Na voltooiing wordt het klassieke pleziervaartuig verkocht als basis voor het volgende opknapproject. Puik Werkt beoogt de scheepswerf uit te bouwen tot een vloot van 10 scheepscasco’s-in-opbouw, in verschillende stadia van voltooiing, waarmee het werk biedt voor zowel beginnende alsook voor gevorderde ambachtslieden-in-opleiding.

Doelstelling sociale impact

Voor het volledig opknappen van het 2e scheepscasco verwachten we minimaal 6 maanden nodig te hebben. Gedurende de eerste 6 maanden verwachten wij 4-6 jongeren een fulltime arbeidscontract te kunnen geven.

Aantal Rikx

1681 Rikx
0
1996

minimaal nodig voor start

1316

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Bouw

Vakmanschap

Baangarantie

Skills ontwikkelen


Puik Werkt!

Ondernemershuis op Zuid

  • 01-10-2021
  • 6 maanden