EN

Een leer-werkhub voor kwetsbare jongeren

De Rotterdamse Douwers is bijna 6 jaar actief als mentorproject in Rotterdam met inmiddels ruim 400 Douwers en meer dan 300 jongeren in traject. Werk is centraal gesteld in onze aanpak: werk betekent inkomen, structuur, netwerk en zelfvertrouwen. Deze jongeren zijn vatbaar voor of hebben schulden, problemen met het kiezen en afronden van een goede opleiding. Het is lastig voor hen om de weg te vinden bij instanties op het gebied van wonen, financiën en gezondheid. In veel gevallen ontbreekt het ze aan een goed sociaal en/of zakelijke netwerk om hen te ondersteunen bij het maken van keuzes in werk en opleiding.

Vanuit de Rotterdamse Douwers wordt een maatschappelijke BV opgericht: de Rotterdamse Sjouwers. Dit om een eigen leer-werkhub te creëren om deze jongeren te begeleiden naar werk.

Projectomschrijving

Doelstelling:
40 jongeren, veelal vanuit een uitkeringssituatie, door begeleiding terug laten keren op de arbeidsmarkt, met uitzicht op een arbeidscontract met vast inkomen.

Projectomschrijving:
Het project ‘Rotterdamse Sjouwers’ zal fungeren als een leer-werkplek voor jongeren die door de ‘Rotterdamse Douwers’ worden begeleid. Momenteel zijn er ruim 300 jongeren in traject waarin vaak één of meerdere problematieken op de leefgebieden zoals huisvesting & werk een centrale rol spelen. De mentor (die wij Douwer noemen) zorgt met ondersteuning van samenwerkende partners zoals de gemeentelijke Kredietbank, bewindvoerders, psychologen en woningbouwcoöperaties voor stabiliteit op deze leefgebieden en bepaalt gezamenlijk wanneer en in welke mate de jongere klaar is voor de stap naar werk. Achtergrond en ervaring zijn bij de Rotterdamse Sjouwers geen selectiecriteria, aanwezigheid en enthousiasme des te meer.

Het volledige project kent uiteraard meerdere succesfactoren als jongeren het traject volledig doorlopen. De Rotterdamse Sjouwers staan voor werk. En dat heeft een belangrijke reden: werk betekent inkomen, structuur en dagbesteding, nieuwe netwerken (vaak een bottelnek om uit je oude wereld te groeien) en zelfvertrouwen; als hierop ontwikkeling wordt gerealiseerd zal de jongeren ook beter scoren op andere leefgebieden zoals huisvesting, gezondheid en dus ook inkomen, wat zorgt voor het maken van betere keuzes.

Momenteel zijn er 300 jongeren in traject waarvan het merendeel op zoek is naar structureel werk of een verbetering van zijn of haar positie op de arbeidsmarkt. Door werknemersvaardigheden te trainen en de jongeren kennis te laten maken met overige branches en ondersteuning op alle leefgebieden kunnen we realiseren dat er meer motivatie ontstaat om te werken. Het resultaat is: gemotiveerde werknemers en enthousiaste werkgevers.

Aantal Rikx

934 Rikx
0
940

minimaal nodig voor start

934

Contact

Vakmanschap

Hulp bij vinden van werk

Skills ontwikkelen

Wegnemen belemmeringen


Rotterdamse Sjouwers

Rotterdamse Douwers

  • 01-10-2021
  • 1 jaar