EN

Van cliënt naar ervaringsdeskundige in de psychologische zorg

Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 patiënten. Wij doen dit in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken.
Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.

Projectomschrijving

Doelstelling:
Cliënten van Parnassia Groep de 2-jarige MBO-4 opleiding tot ervaringsdeskundige laten volgen, gefinancierd door een ondernemer.

Project:
Om cliënten te kunnen laten starten met de opleiding is er €5000,00 per student nodig. Deze investering kan door u als ondernemer worden betaald, hiermee lost u (een deel van) uw SROI-verplichting in.

Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker gevraagd binnen de zorg en Parnassia Groep heeft cliënten die willen studeren. Voor het herstel van de cliënt is dit een enorme kans: weer naar school gaan, studeren en stage-ervaring opdoen binnen Parnassia Groep voordat ze als ervaringsdeskundigen gaan werken.

Er is een zeer grote kans dat de cliënt die de opleiding tot ervaringsdeskundige met een diploma afsluit, een baan binnen Parnassia Groep aangeboden krijgt. Er zijn vacatures en de vraag naar ervaringsdeskundigen wordt steeds groter (ook bij andere zorginstellingen). Het duurzaam opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen is een aanvulling op herstel gerichte zorg en draagt bij aan socialreturn en maatschappelijk-verantwoord ondernemen.

Aantal Rikx

132 Rikx
0
268

minimaal nodig voor start

132

Downloads

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden downloaden.

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl 

Onderwijs

Zorg

Baangarantie

Skills ontwikkelen


Parnassia Groep

  • 01-10-2021
  • 2 jaar