EN

Over ons


Rikx is een innovatieve methode die de impact die sociaal ondernemers maken inzichtelijk maakt en omzet in een waarde (geld). Hierdoor ontstaat er voor hen ruimte om te innoveren, ontwikkelen of groeien. Door dit te koppelen aan de SROI verplichting van bedrijven ontstaat een win-win situatie.

Ondernemers met een MVO beleid, of SROI verplichting kunnen via Rikx zinvol investeren in één van de deelnemende sociaal ondernemers, die vervolgens gegarandeerd impact maken met deze investering op de plaatsen waar dat het hardst nodig is. 

Waarom Rikx? 

Werkloosheid, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid; onze samenleving staat voor een hardnekkige uitdaging. Meer dan ooit vragen deze klassieke overheidsthema’s om een gezamenlijke inspanning. Gelukkig barsten onze steden van de ondernemende mensen die inspirerende ideeën hebben om sociaal maatschappelijke problemen aan te pakken.

Makkelijk is het echter niet. Sociaal ondernemers hebben vaak moeite om een haalbaar, of zelfs winstgevend bedrijf te runnen en zijn in de regel afhankelijk van publieke financiering, of donaties om hun initiatief te starten. Zelfs als iedereen het er over eens is dat een initiatief wenselijk is, is bekostiging niet vanzelfsprekend. Dat moet anders kunnen. Wat als we meer private middelen in zouden kunnen zetten om dit type maatschappelijke initiatieven alsnog van de grond te krijgen, door een economisch systeem te introduceren rondom social impact? Rikx is daarop het antwoord.

Sociaal ondernemerschap als sleutel 

Rikx is een systeeminnovatie, gebaseerd op economische theorie en de principes van vraag en aanbod in marktsystemen. Dat betekent dat als het in Rotterdam werkt, het overal kan werken. Gesprekken over uitrol naar andere gemeenten zijn reeds gaande. Zo kan Rikx dienen als aanvulling op de subsidieregelingen en Social Return-instrumenten die nu worden gebruikt. Hiermee creëren we een samenleving waarin sociaal ondernemerschap de sleutel is om de wereld een beetje beter te maken.

Het team 

Rikx is een initiatief van Rebel Group, die in samenwerking met de gemeente Rotterdam, het WerkgeversServicepoint Rijnmond en Voor Goed Rotterdam Impact Agency de pilot hebben ontwikkeld. Inmiddels is Rikx ondergebracht in een stichting en in handen van een passievol team met verschillende expertises die geloven in een sterke stad waarin plaats is voor iedereen en waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen. Samen bouwen we een stevige stad waarin iedereen kansen krijgt en kan bijdragen. Doe je mee? Neem contact met ons op!

Sectoren

De sociaal ondernemers die aan het Rikx-platform verbonden zijn maken impact in diverse sectoren, waaronder: ondernemerschap, retail, de bouw en vakmanschap. Met de icoontjes bij de projecten is te herkennen in welke sectoren dat project impact maakt.

Vakmanschap

Bouw

Retail

Onderwijs

Zorg

Ondernemerschap

Type impact

De Rikx-projecten maken op verschillende manieren impact, vaak is het een combinatie van een hele reeks aan impactfactoren die de projecten succesvol maken. Denk aan: baangarantie, het bieden van hulp bij het vinden van werk, het inzetten van het sociaal netwerk, skills ontwikkelen en het wegnemen van belemmeringen. De icoontjes bij de projecten geven aan welk type impact dat project maakt.

Baangarantie

Hulp bij het vinden van werk

Skills ontwikkelen

Wegnemen belemmeringen

Stimuleren motivatie

Inzetten sociaal netwerk