Over ons

Ondanks de economische voorspoed kent onze samenleving tal van hardnekkige uitdagingen. Werkloosheid, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en verschillende andere aspecten vragen om blijvende aandacht en oplossingen. Deze klassieke overheidsthema’s worden meer en meer thema’s van ons allemaal. Onze wereld een betere plek maken is nu meer dan ooit een gezamenlijke inspanning. Gelukkig barsten onze steden van mensen, ondernemers, bedrijven en organisaties die inspirerende ideeën hebben om de sociaal maatschappelijke problemen aan te pakken en de wens hebben om hier mee aan de slag te gaan. Of het nu gaat om het aanpakken van de werkloosheid, het verlichten van armoede of het verbeteren van onderwijs: zij willen allemaal impact maken!

Op weg naar social impact vanuit een economisch systeem

Deze betrokken burgers, organisaties of ondernemers hebben vaak moeite om een haalbaar, laat staan winstgevend project of bedrijf te runnen en zijn in de regel afhankelijk van publieke financiering of donaties om hun initiatief van de grond te krijgen. Zelfs als iedereen het er over eens is dat een initiatief meer dan wenselijk is, is bekostiging niet vanzelfsprekend. Integendeel. En dat moet anders kunnen. Wat nou als we meer private middelen in zouden kunnen zetten om dit type maatschappelijke initiatieven alsnog van de grond te krijgen, door een economisch systeem te introduceren rondom social impact?

De RIKX en de Rebel

Daarom introduceren wij RIKX: Rotterdam Impact Keys, een digitale impact-token op basis van gecreëerde waarde: sociale impact dus. Door een systeem te creëren waarin de waarde van sociale impact een ruilmiddel is, verbinden we vraag en aanbod, creëren we een markt, stimuleren we ondernemerschap en vergroten we uiteindelijk de totale maatschappelijke impact.

RIKX is een systeeminnovatie, gebaseerd op economische theorie en de principes van vraag en aanbod in marktsystemen. Dat betekent dat als het in Rotterdam werkt, het potentieel overal in de wereld kan werken. Nadat we ons concept in een pilot hebben bewezen en geperfectioneerd, willen we RIKX gaan uitbreiden. Wanneer overheidsorganisaties het systeem van RIKX implementeren en accepteren, wordt het een aanvulling op de subsidieregelingen en Social Return-instrumenten die nu worden gebruikt. Hiermee creëren we een samenleving waarin sociaal ondernemerschap de sleutel is om de wereld een beetje beter te maken.

RIKX is een initiatief van Rebel Group. De gemeente Rotterdam opent als eerste haar deuren voor de RIKX. Samen met het WSPR voeren we een pilot uit waarin we initiatieven van sociaal ondernemers door middel van RIKX koppelen aan bedrijven met een SROI verplichting.

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. Toegewijd aan het creëren van verandering, initiëren en realiseren we ook onze eigen projecten. Op het raakvlak van publiek en privaat, omdat ons Rebel-rode hart daar ligt waar maatschappelijke waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. Een ambitieuze doelstelling misschien, maar wel één die uitdaagt. We nodigen iedereen uit aan te schuiven en onderdeel te worden van de verandering. Samen buiten de lijntjes kleuren. Als overheid, bedrijf en individu.