EN

Rikx is praktijkvoorbeeld van nieuwe ecosystemen in de stad

Rikx zorgt ervoor dat sociale ondernemers kunnen groeien en nog meer kunnen betekenen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt erover lezen in de bijzondere publicatie 'Ecosystemen van werk' over het veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus.

Rikx zorgt ervoor dat sociale ondernemers kunnen groeien en nog meer kunnen betekenen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt erover lezen in de bijzondere publicatie 'Ecosystemen van werk' over het veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus.

Werken is net zo belangrijk als wonen, maar staat onder grote druk. De publicatie ‘Ecosystemen van werk in de stad’ van The Spontaneous City International – laat aan de hand van 20 praktijkvoorbeelden zien hoe het wel degelijk mogelijk is om betaalbare ruimte voor werk in de stad te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen. Een van deze praktijkvoorbeelden is Rikx.

Rikx laat zien dat duurzaamheid en winstgevendheid kunnen wél samengaan. Dat is wat initiatiefnemer Rebel wil bereiken met Rikx, een nieuw marktsysteem dat een innovatieve manier biedt om sociale impact te financieren.

Lees de publicatie hier: https://lnkd.in/gupsZ7S