EN

Impact maken met Rikx 💥

Maandag 13 maart vond het eerste Impactmakersevent plaats. En Rikx was daarbij.

Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen te laten horen hoe eenvoudig het is om impact te maken via je bedrijf. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld door je eigen bedrijfsprocessen aan te passen, maar tijdens deze bijeenkomst stond social return centraal.

Met dit gemeentelijk beleid wil de gemeente stimuleren dat bedrijven, die een grote opdracht van de gemeente hebben, werkgelegenheid creëren. Dit wordt concreet uitgedrukt in een financiële opgave. Vroeger heette dat ‘de 5% regel’, maar nu is het maatwerk.

Vaak lukt dat prima, maar niet altijd. Denk aan wat kleinere adviesopdrachten. Dan heb je wel een verplichting om werkgelegenheid te creëren, en je wilt wel, maar weet niet hoe. En daarom was er uitgebreid aandacht voor Rikx als instrument.

In een paneldiscussie vertelde eerst impact ondernemer en onderzoeker Mireille van den Berg over de mogelijkheden die Social Return biedt in termen van onbenutte kansen. Daarna sprak Lodi van Brussel, als teammanger Social Return van het WSPR, over de ontwikkeling naar een nieuw beleid dat meer kansen voor impact ondernemers wil bieden. De Rikx wordt in dit nieuwe beleid opgenomen. Daarop legde onze directeur Maarten Broekema kort uit wat Rikx is en hoe het werkt.

Maar hoe werkt het in de praktijk? Daartoe kreeg Wendy Nijkerk van Upsiders het woord en bevestigde de eenvoud van het werken via Rikx. Tot slot deelde Hilal Makhoukhi van CurrentWerkt zijn positieve ervaring, als deelnemer met een project in Rikx ronde 3, met het aanvraagproces.

Na de discussie was wethouder Tim Versnel aan het woord en benadrukte het belang van impact ondernemers voor de stad Rotterdam. Hierop volgde de ontwikkeling van de door Voor Goed // Aanjagers van sociaal ondernemerschap ontwikkelde digitale stadskaart (www.impactondernemen010.nl) waar héél veel impact ondernemers op staan.

Tijdens de borrel die volgde werd er volop genetwerkt en blikken we terug op een mooie bijeenkomst. Veel dank aan Voor Goed // Aanjagers van sociaal ondernemerschap voor het organiseren van dit event!

#Rikx #Impacteconomie #VoorGoed

📸 by Mirjam Lems