EN

👏 Bezoek van Bloomberg Philanthropies aan Rikx

🏆 In 2021 won Rikx de Bloomberg Philanthropies 2021-2022 Global Mayors Challenge samen met 14 andere wereldsteden. De prijs van 1 miljoen dollar is bedoeld om Rikx in 3 jaar tijd te laten groeien en om te professionaliseren. Naast wekelijkse ondersteuning van het Bloomberg Philanthropies team, brengt een delegatie van Bloomberg periodiek een bezoek aan Rotterdam. Het recente bezoek vond plaats op 31 mei en 1 juni.

Michiel van Keulen opende de eerste dag met een presentatie over de ontwikkeling van de regionale economie naar een impact economie, waarbij hij benadrukte dat beweging en experimenten noodzakelijk zijn om vruchten te kunnen plukken. Vervolgens introduceerde Maarten Broekema de rol van Rikx binnen dit kader, waarbij het resultaat (de impact) van afgelopen ronde 1 en 2 van Rikx duidelijk naar voren kwam.

🔥 Later die dag bracht de delegatie een bezoek aan onder andere burgemeester Aboutaleb en wethouder Tim Versnel op het stadhuis. De burgemeester gaf aan dat hij graag mensen in Rotterdam wil helpen die drempels ervaren om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, en dat innovaties zoals Rikx hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Hij beveelt andere steden en gemeenten die bezig zijn met impact investeren de Rikx tool hartelijk aan. De wethouder benadrukte de noodzaak om deel te nemen aan de impact economie en om de aanpak van Rikx te omarmen.

🤩 Het programma omvatte daarnaast bezoeken aan succesvolle ondernemers die eerder hebben deelgenomen aan Rikx of er momenteel bij betrokken zijn. Deze verschillende werkbezoeken brachten het perspectief van de ondernemers naar voren. De delegatie was zeer geïnteresseerd in de impact projecten die deelnemen aan Rikx en de betrokkenheid van de gemeente bij dit onderwerp. De prijs werd immers gewonnen door burgemeester Aboutaleb, terwijl de dagelijkse uitvoering in handen ligt van Stichting Rikx.

🙌 Kortom, de Bloomberg-delegatie heeft met alle betrokkenen gesproken in de Rotterdamse keten die bij Rikx betrokken zijn en positieve maatschappelijke impact genereren. De delegatie was onder de indruk van de betrokkenheid en bevlogenheid van iedereen die zij hebben ontmoet, en trots op de stappen die Rikx zet.

Dank aan Gemeente Rotterdam, Tim Versnel, Rodney van den Hengel, Heilige Boontjes , CurrentWerkt, Hilal Makhoukhi, Lunch Bunch NL, Stijn van Leeuwen, Puik Werkt, Lodi van Brussel, Maarten Broekema, Cristina Cacciato, Cathy Watts, Marcela Delgado, Thiago Miquel Lamelo, organisatoren Claudia Vásquez Quiroz en Michiel van Keulen en team Rikx Wouter Vos Precilla Schrier Titiaan Zwart Nina te Velde