EN

FAQ

De meest gestelde vragen over Rikx op een rij. Kom je er alsnog niet uit of heb je een afwijkende vraag? Neem dan contact op met team Rikx via info@rikxplatform.nl

Wat is Rikx en waarvoor wordt het gebruikt?

Rikx helpt impact makers (sociaal ondernemers) te groeien door hen te koppelen aan betrokken impact investeerders (bedrijven). Op het online platform kan er geïnvesteerd worden in de meest impactvolle ondernemers van dit moment. Rikx heeft namelijk een methodiek ontwikkeld waarmee de impact van deze impact makers (of impact projecten) op voorhand gemeten wordt en in een monetaire waarde uitgedrukt wordt. Hierdoor weet je als impact investeerder dat je bijdrage goed terechtkomt!

Hoe werkt Rikx dan?

Impact makers melden zich bij het Rikx platform en dienen, bij het openen van een nieuwe ronde, een projectplan in. Een expertteam waardeert het plan en stelt hiermee vast welke projecten wel en welke projecten geen onderdeel uitmaken van de nieuwe ronde. Bedrijven (impact investeerders) kunnen op het platform investeren in het project dat hen het meest aanspreekt. Het project start wanneer er een minimaal bedrag is opgehaald, dit noemen wij de drempelwaarde. Lees daar meer over in een van de andere FAQ vragen. Tot slot, impact investeerders kunnen door middel van Rikx een invulling geven aan hun social return opgave bij de gemeente.

Wat of wie zijn impact makers, impact investeerders en impact overheden?

Impact makers zijn de impactvolle ondernemers die zich inzetten voor een sterke en sociale stad waar iedereen mee kan doen. Zij staan ook wel bekend volgens de term “sociaal ondernemers”. Impact investeerders zijn de betrokken (Rotterdamse) ondernemers die graag willen bijdragen aan deze sociale stad door te investeren in de projecten van de impact makers. Impact overheden op hun beurt zijn de gemeenten en overheidsinstanties die willen werken aan een sterke en sociale stad door middel van de Rikx formule.

Wat houdt de term "ronde" in?

Rikx werkt met rondes. Een nieuwe ronde begint met een periode waarin impact makers een projectvoorstel kunnen indienen; dit is ongeveer een periode van een maand. Het aanmelden van projecten sluit dan, waarna deze worden beoordeeld door een expertteam. Zie ook de informatie bij een van de andere veelgestelde vragen omtrent het aanmelden van een plan of de waardering van de plannen.

Na een positieve waardering komen de projecten op het platform van Rikx te staan voor een nader te bepalen periode. Afhankelijk van het succes van de ronde is dit bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Uiteindelijk sluit een ronde om plaats te maken voor nieuwe projecten in een nieuwe ronde. Op deze manier krijgt iedereen een kans om een projectplan in te dienen. 

Wat is de relatie tussen een "Rikx" en een euro?

Alle projecten op het Rikx platform zijn van onschatbare waarde op maatschappelijk vlak. Echter, om deze maatschappelijke waarde inzichtelijk te maken, vertaalt team Rikx dit in een monetaire waarde: Rikx. Lees voor verdere verduidelijking omtrent de waardering van projecten, die uiteindelijk leidt tot een monetaire waarde verder onder het kopje: Hoe worden de projecten gewaardeerd?

Een investering doen, hoe ziet dit proces eruit?

Selecteer in het projectenoverzicht een project naar keuze en klik op “Investeer Rikx”. In het nieuwe scherm kan je aangeven hoeveel Rikx je in het project wilt investeren en enkele gegevens achterlaten. Het is mogelijk om in meerdere projecten te investeren, maar iedere investering dient wel per project ingediend te worden via de website. Team Rikx ontvangt deze investeringsaanvraag en stuurt een bevestiging met daarin het verzoek akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de bedrijfsgegevens in te vullen via een formulier. Op basis van deze gegevens wordt een kwitantie opgestuurd naar de investeerder. Wanneer wij het bedrag ontvangen hebben, stellen wij een certificaat als bewijs van betaling op en sturen we dit elektronisch toe. 

Ik heb een social return opgave, hoe werkt dit dan met Rikx?

Heb je een opdracht gegund gekregen van een gemeente in de regio Rijnmond? Dan vraagt de gemeente je om je in te zetten voor kwetsbare groepen in de stad of de regio. Dat noemen we een social return (SR) opgave. Het doel van social return is het bieden van kansen aan mensen die net wat meer hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Met Rikx kan (een deel van) de SR-opgave ingevuld worden. Vraag ernaar bij de accountmanager van het WSP Rijnmond, die je begeleidt bij het invullen van je SR-opgave.

Via het online platform van Rikx krijg je de kans om te investeren in de meest impactvolle ondernemers van dit moment. Na het daadwerkelijk betalen van de investering, volgt het certificaat vanuit Rikx. Dit certificaat kan geüpload worden in WIZZR, het social return registratiesysteem van WSP Rijnmond en geldt dus als invulling van de SR-opgave. 

Er zijn specifieke regels omtrent het maximale investeringsbedrag in Rikx:

  • Indien je een social return opgave hebt tot €10.000,-, kan 100% van dat bedrag geïnvesteerd worden in Rikx.

  • Indien je een social return opgave hebt boven de €10.000,-, kan maximaal 25% van de totale social return opgave geïnvesteerd worden in Rikx.

Heb je vragen over je social return opgave of vragen naar aanleiding van deze voorwaarden? Neem dan contact op met uw accountmanager van WSP Rijnmond. 

Ik heb géén social return opgave, kan ik dat ook wat met Rikx?

Uiteraard. We vernemen dat steeds meer bedrijven graag op maatschappelijk vlak iets terug willen doen voor de stad waar ze hun geld verdienen. Rikx biedt hiervoor een veilige investering in projecten die lokaal impact maken op het menselijk vlak. Door de meting op voorhand, de matching aan projecten naar je eigen voorkeur en de monitoring van de projecten, weet je zeker dat je investering goed wordt besteed. 

Indien je voor meerdere jaren maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen in combinatie met Rikx, is het mogelijk om je bedrijf aan te melden voor het partnerprogramma. Heb je interesse om partner te worden van Rikx, neem dan contact met ons op en vraag naar ons partnerprogramma via info@rikxplatform.nl

Ik ben een sociaal ondernemer met een plan, wat moet ik doen?

Stuur bij interesse een mail naar projecten@rikxplatform.nl, dan kunnen we je op de hoogte houden van ontwikkelingen. Bij het openen van een nieuwe ronde is het mogelijk om een projectplan via een formulier in te dienen. In dit formulier is geformuleerd aan welke eisen het projectplan dient te voldoen. Na een bepaalde periode zal het formulier sluiten en gaat het expertteam aan de slag met de waardering van de projecten. Lees hierover meer in een van de andere FAQ’s. 

Na de waardering wordt bekendgemaakt welke impact makers mee mogen doen aan de ronde en dus welke projecten er op het Rikx platform geplaatst zullen worden. Team Rikx zorgt voor de nodige ondersteuning en contactmomenten tijdens de ronde. Ook van de impact makers wordt inzet verwacht gedurende de loop van de ronde waar een deelnemer aan deelneemt, om de aandacht voor Rikx en voor zichzelf te vergroten. Denk hierbij aan het samen opstellen van communicatiemiddelen voor het project en Rikx; actief meedenken en meedoen in het benaderen van potentiële impact investeerders; het voorzien van beeldmateriaal en tekstmateriaal omtrent het project; het deelnemen aan evenementen en bedrijfsbezoeken; en overige nader te bepalen inspanningen. Lees hierover meer in onze Algemene Voorwaarden

Wanneer de drempelwaarde van het project wordt behaald gedurende de loop van de ronde, wordt het geld uitgekeerd en kan het project worden gestart. Ook hierover is nauw contact met team Rikx. 

Hoe worden de projecten gewaardeerd?

Rikx waardeert de ingediende projectplannen van impact makers op voorhand om iets te kunnen zeggen over de impact die wordt gemaakt met het project. Deze methodiek om te komen tot een definitieve waardering, werkt als volgt:  

De impact makers dienen een projectplan in te leveren, waarin in ieder geval wordt ingegaan op de aard van de interventie, omvang en kenmerken van de doelgroep en de ambitie en doelstellingen van het plan. Alle projectplannen worden individueel gewaardeerd door een team van vijf experts, bestaande uit een mix van wetenschappers op het gebied van impact economie, adviseurs met kennis en ervaring van maatschappelijk rendement en eventueel andere niet belanghebbende impact makers.

De experts waarderen ieder project op een schaal van 1-10. In een gezamenlijke sessie werken ze middels de Delphi methode toe naar een gedragen gemiddelde score per project. Voorafgaand aan de waardering krijgen experts een kader mee waarin door het Rikx kernteam is beschreven op welke elementen gewaardeerd moet worden en waar rekening mee gehouden moet worden. In het geval van regio Rijnmond is meegegeven dat het in het project specifiek moet gaan om arbeidsmarktparticipatie, primair uitgedrukt in de stap naar werk, of stappen op de participatieladder ter voorbereiding op de stap naar werk (werkfit worden).

Het Rikx kernteam neemt de waardering van het expertteam over en vertaalt deze waardering in een aantal Rikx (een financiële waarde) die door de impact maker via het Rikx platform te koop worden aangeboden. Om deze waardering te kunnen vertalen in een aantal Rikx, neemt het Rikx kernteam enkele stappen, waarbij het bereik, de waardering en de kosten van het project een grote rol spelen. Hieruit volgt een rangorde waarbij de projecten met een grote “impact versus kosten" ratio bovenaan komen te staan, en de projecten met een mindere waarde, onderaan.

De Rikx waarde van een ronde wordt vastgesteld op de waarde waarbij een vooropgesteld percentage van de projecten een positieve business case hebben. Dit hangt ook af van het totaal aantal aanmeldingen. De projecten onder dit vooropgestelde percentage vallen af, de projecten boven dit percentage worden toegelaten tot de ronde en mogen hun project aanbieden op het platform. Boven het vooropgestelde percentage hebben projecten met een grotere impact versus kosten ratio zelfs steeds meer ruimte om boven de drempelwaarde (de kosten van het project) extra Rikx aan te bieden. Hoe meer impact er wordt gemaakt in verhouding met de kosten, hoe meer overwaarde een project heeft en het project dus potentiële maatschappelijke winst opbrengt. 

Een drempelwaarde? Wat houdt dit in?

De drempelwaarde is de kostprijs van het project. Dit is het minimale bedrag wat een impact maker aan investeringen dient te ontvangen, voor er over wordt gegaan tot uitkering van het geld. Daarmee stopt de verkoop van Rikx echter niet. De overige Rikx die worden verkocht betreft de overwaarde. Dit kun je zien als de impact, uitgedrukt in euro’s, die de impact maker ontvangt. Elke verkocht Rikx bóven de drempelwaarde is winst voor de impact maker. Wij zien dit als een goede stimulans om méér ondernemers sociaal te maken. Want goed doen en geld verdienen kunnen prima hand in hand gaan. 

Een overwaarde? Wat houdt dit begrip in?

Rikx hanteert een methodiek waarmee de maatschappelijke waarde van projecten van impact makers wordt bepaald en deze waarde in financiële termen wordt uitgedrukt. Om deel te kunnen nemen aan het Rikx platform, moet de geschatte maatschappelijke waarde (de impact in euro’s) van een project groter zijn dan de kosten die nodig zijn om dat project uit te voeren. Het positieve verschil tussen deze kosten en de geschatte maatschappelijke waarde wordt "overwaarde" genoemd. Deze overwaarde kan vervolgens via het Rikx platform worden aangeboden, wat impact makers de kans biedt om extra inkomsten te genereren.

Concreet betekent dit dat als een impact maker meer maatschappelijke waarde creëert dan de kosten van hun project, ze de overwaarde mogen behouden. Ze hebben volledige vrijheid om te bepalen hoe ze deze overwaarde willen besteden binnen hun organisatie. Dit kan betekenen dat ze het geld investeren in de groei van hun huidige project, verdere ontwikkeling van hun organisatie, of zelfs het opzetten van nieuwe initiatieven. Deze flexibiliteit biedt impact makers de mogelijkheid om op een duurzame en innovatieve manier te opereren en maatschappelijke impact te blijven genereren.

Al met al biedt het Rikx platform impact makers een kans om niet alleen hun projecten te realiseren, maar ook hun organisaties te versterken en te laten groeien door de positieve overwaarde die ze creëren. Dit benadrukt de kracht van maatschappelijke impact en creëert een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Wat gebeurt er als een ronde sluit?

Bij het sluiten van een ronde is het niet meer mogelijk voor investeerders om te investeren in de projecten van impact makers. Sommige projecten zullen hun drempelwaarde al hebben bereikt en het geld hebben ontvangen, andere projecten (nog) niet. Er bestaat dus de mogelijkheid dat er geen of niet genoeg Rikx zijn verkocht om het project te kunnen laten starten. Het geïnvesteerde aantal Rikx dat onder de drempelwaarde is gebleven voor een project, komt hiermee te vervallen. Deze verkochte Rikx worden beschikbaar gesteld aan projecten die hierdoor de drempelwaarde kunnen halen. Hierbij krijgen projecten die bijna de drempelwaarde hebben behaald (75% of meer) voorrang. Daarna komen de meest efficiënte projecten in aanmerking, op basis van de waardering van het expert team in relatie tot de kostprijs van het project. We streven ernaar om zoveel mogelijk projecten hun drempelwaarde te laten behalen zodat er zoveel mogelijk projecten kunnen starten. Uiteraard houden we de impact makers en impact investeerders op de hoogte van de stappen. Met dit proces sluiten we een ronde af, zodat er een nieuwe ronde kan starten. 

Waar kan ik Rikx kopen?

Voorlopig is het alleen mogelijk om Rikx te kopen in Rotterdam. Op korte termijn verwachten we het Rikx platform verder uit te breiden naar andere gemeenten in binnen- en buitenland.

Wat is één Rikx waard?

Gedurende Rotterdam ronde 3 is de waarde van Rikx vastgelegd op 43 euro per Rikx. Het is alleen mogelijk om hele Rikx eenheden te investeren.

Welk bedrag kan ik investeren?

Deze overweging is geheel aan jou! Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de hoogte van het bedrag van je social return invulling. Let alsjeblieft op de voorwaarden van het WSP Rijnmond wanneer je investeert vanuit het social return oogpunt. Maar de hoogte van het bedrag kan ook afhangen van welk doel je als bedrijf hebt op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is al mogelijk om te investeren vanaf 1 Rikx (43 euro). Het gemiddelde bedrag dat wordt geïnvesteerd per investeerder is 2500 euro, zo’n 58 Rikx. 

Krijg ik er wat voor terug als ik Rikx koop?

Ten eerste een goed gevoel, want je hebt zojuist bijgedragen aan de verbetering van het leven van iemand met een kwetsbare positie in de maatschappij! Maar, afhankelijk van het bedrag dat je investeert, staat hier een tegenprestatie tegenover in de vorm van een impact verhaal voor je eigen socials tot een social media campagne en een bijzonder aanbod van de impact makers zelf. Lees meer informatie over onze impact pakketten op de website.. Sowieso wordt je geïnformeerd over de start en voortgang van het project.  

Zijn er kosten verbonden aan Rikx?

Er zijn geen kosten verbonden aan Rikx als impact maker of als impact investeerder. 100% van de verkochte Rikx gaat naar de projecten. Rikx faciliteert de financiering voor kansrijke initiatieven die drempels wegnemen. Voor gemeenten biedt Rikx een route om de verbinding met deze ondernemers te versterken, maar ook een aanvullende route om social return door gecontracteerde bedrijven in te vullen. Het verdienmodel van Rikx gaat dus niet over een afroming van de verkoop, maar via een abonnementsmodel voor gemeenten. 

Ik werk voor een gemeente en heb interesse in Rikx. Wat moet ik doen?

De Rikx methode is schaalbaar naar andere gemeenten en/of regio’s. Wij komen graag in contact om hier meer over te vertellen. Neem contact met ons op via info@rikxplatform.nl en dan nemen we contact met je op over de mogelijkheden. 

Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

Lees onze Algemene Voorwaarden hier

Hoe kan ik contact opnemen?

Wij zijn altijd bereikbaar via het e-mailadres info@rikxplatform.nl