NL

Rikx as a practical example of new ecosystems in the city

Rikx ensures that social entrepreneurs can grow and mean even more to people distant from the labor market. You can read about it in the special publication 'Ecosystems of work' about securing space for work in urban environments. Rikx ensures that social entrepreneurs can grow and mean even more to people distant from the labor market. You can read about it in the special publication 'Ecosystems of work' about securing space for work in urban environments. Working is just as important as living, but is under great pressure. The publication 'Ecosystems of work in the city' by The Spontaneous City International - shows on the basis of 20 practical examples how it is indeed possible to preserve, expand and develop affordable space for work in the city. One of these case studies is Rikx. Rikx shows that sustainability and profitability can go hand in hand. That is what initiator Rebel wants to achieve with Rikx, a new market system that offers an innovative way to finance social impact. Read the publication here: https://lnkd.in/gupsZ7S

Rikx zorgt ervoor dat sociale ondernemers kunnen groeien en nog meer kunnen betekenen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt erover lezen in de bijzondere publicatie 'Ecosystemen van werk' over het veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus.

Werken is net zo belangrijk als wonen, maar staat onder grote druk. De publicatie ‘Ecosystemen van werk in de stad’ van The Spontaneous City International – laat aan de hand van 20 praktijkvoorbeelden zien hoe het wel degelijk mogelijk is om betaalbare ruimte voor werk in de stad te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen. Een van deze praktijkvoorbeelden is Rikx.

Rikx laat zien dat duurzaamheid en winstgevendheid kunnen wél samengaan. Dat is wat initiatiefnemer Rebel wil bereiken met Rikx, een nieuw marktsysteem dat een innovatieve manier biedt om sociale impact te financieren.

Lees de publicatie hier: https://lnkd.in/gupsZ7S